Bulut Bilişim, Bilgi Teknolojileri Hizmetlerine Uygun Maliyetle Ulaşım Sağlıyor

evrim_guner_veriyumSon yılların popüler konusu olan “Bulut Bilişim (Cloud Computing)” ’e iş dünyası ve IT (Information Technology – Bilgi Teknolojisi – BT) çevrelerinin çok yoğun ilgisinin olduğu görülüyor.

Bulut Bilişim şimdiye kadar pek çok kez, farklı yazarlarlar tarafından değişik özellikleri öne çıkarılarak tanımlandı. Ancak bu tanımlar içinde hem akademik çevreler hem de iş dünyası tarafından en çok kabul gören ve öne çıkan NIST (National Institute of Standards and Technology) tarafından yapılan tanım oldu. NIST’in tanımlaması kapsayıcı ve açıklayıcı bir tarif olarak göze çarpıyor.

Bulut Bilişim’e birçok bilgi teknolojileri hizmetinin (network, sunucu, yazılım, donanım, işlemci, vb) her zaman ve her yerden kolay, hızlı ve uygun maliyetle tedarik edilmesini ve kullanılmasını sağlayan, kaynak paylaşımı esasına dayalı bir bilgi teknolojileri hizmet modeli diyebiliriz.

Şurası bir gerçek ki, bulut bilişimin gelişmesinde ve yaygınlaşmasında ekonomik nedenlerin etkisi büyük. Her geçen gün artan rekabet ve küreselleşme ortamında şirketlerin stratejik, hızlı, esnek davranmaları ve tüm bunları yaparken kaynaklarını daha etkin kullanmaları gerekiyor. Böyle bir ortamda, ihtiyaçları karşılamak için yararlanılan bilgi teknolojilerinin başında ise bulut bilişim geliyor. Bulut bilişimin temel niteliklerini gözden geçirdiğimizde anlıyoruz ki hız, esneklik, düşük maliyet ve kullanım kolaylığı gibi faydaların hemen hepsi iş dünyasının gereksinimlerini karşılamaya hizmet ediyor. Bulut sağlayıcısı Veriyum Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş Kurumsal Satış Yöneticisi Evrim Güner, bulut bilişim üzerine BİLTEK HABER’in sorularını cevaplandırdı:

Sizce bulut bilişimden en çok kimler, hangi tip ve ölçekteki işletmeler fayda sağlayabilir?

Bulut bilişim hem bireysel hem de kurumsal kullanıma uygun bir teknoloji. Günlük yaşamda pek çok kişi farkında olmasa da bu teknolojiyi ve bu teknoloji ile geliştirilmiş uygulamaları kullanıyor. Diğer taraftan işletmeler bazında hem küçük ve orta ölçekli işletmeler hem de büyük ölçekli işletmeler bulut bilişimden fayda sağlayabiliyor. Özellikle KOBİ’lerin, içinde bulundukları yoğun rekabetçi piyasa yapısı ve sahip oldukları sınırlı kaynaklardan dolayı bulut bilişimden yüksek faydalar sağlayabildiğini söyleyebiliriz.

KOBİ’lerin bulut bilişimden sağlayacağı faydaları sıralayabilir misiniz?

Dünya genelinde yapılmış bilimsel araştırmalar ve pazar analizleri gösteriyor ki, bulut bilişimi küçük ve orta boy (KOBİ) işletmeler için uygun kılan pek çok özellik var. Bizlerin de gözlemlediği en belirgin bir kaç özelliği ve olumlu sonuçlarını saymak gerekirse, yüksek maliyetli bilgi teknolojisi altyapısına yatırım yapmak yerine “kullandığın kadar öde (pay-per-use)” ekonomik modeli KOBİ’ler için mali bir avantaj oluyor. Bir diğer avantaj, bulut bilişimin paylaşımlı kullanım için hazırlanmış kaynak havuzlarından ihtiyaç duyulduğu kadar, ihtiyaç duyulan anda kullanım yapılabilmesi. Böylelikle ölçek ekonomisinden faydalanılarak “toplam sahip olma maliyeti (total cost of ownership-TCO)” ciddi oranda düşürülüyor. Elbette veriye her yerden ve her zaman ulaşma olanağı yani erişilebilirlik özellikle sahada çalışanlar için uygun bir çözüm oluyor.

Bulut bilişimin büyük ölçekli işletmelere sağladığı faydalar için neler söyleyebilirsiniz?

Büyük ölçekli işletmelere baktığımızda, KOBİ’lerin sağladığı faydaların benzerlerini; örneğin maliyet avantajları, hız, kesintisizlik ve iş sürekliliği gibi performans belirleyicilerdeki artışı görüyoruz. Bunlara ek olarak, büyük ölçekli işletmelerin bulut bilişim hizmetlerini kullanarak organizasyonel anlamda da kazanımları oluyor. Bunların başında IT insan kaynağının öz yetkinliklerinin gelişmesi ve son kullanıcı memnuniyeti geliyor. Büyük işletmelerin IT ekipleri söz konusu olduğunda, bulut bilişime kısmi bir geçiş yapmış bile olsalar, IT çalışanlarının rutin servislere harcadığı zamanın ve operasyonel iş yükünün azaldığını görüyoruz. Doğal olarak IT çalışanlarının verimliliği ve son kullanıcı memnuniyeti artıyor.

Bulut bilişim kullanımı söz konusu olduğunda KOBİ’ler ile büyük ölçekli işletmeler arasında ne gibi farklılıklar oluyor?

Kullanım söz konusu olunca, KOBİ’ler ve büyük ölçekli işletmelerde gözlemlediğimiz temel fark tercih edilen bulut edinme modeli. Biraz daha açıklamak gerekirse, bulut bilişim edinme modelleri ki bunlar “public, private, hybrid” olarak 3 temel modeldir. Bunlar içinde güvenlik açısından diğerlerinden ileri görülen “özel bulut (private cloud)” büyük ölçekli işletmelerce öncelikli olarak tercih edilirken, “genel bulut (public cloud)” genellikle küçük ölçekli ve sınırlı kaynakları olan işletmelere cazip geliyor. Elbette bir işletme private ve public cloud modellerini bir arada edinebilir ki bu da “karma bulut (hybrid cloud)” modeli oluyor. Dolayısıyla anlıyoruz ki, bulut bilişim kullanımında işletmelerin sağlayacağı faydalarla birlikte göz önünde bulundurdukları başka faktörler de var. Örneğin güvenlik ve gizlilik riskleri gibi.

Kullanıcılar bu riskleri ortadan kaldırmak için neler yapabilir?

Bu risklerin tamamen ortadan kaldırılması mümkün diyemeyiz. Ancak, buluta taşınan veri ve uygulamaların doğru seçilmesinin ve güvenilir bir bulut sağlayıcısı ile çalışmanın bulut bilişime ilişkin güvenlik endişelerinin büyük bölümünü giderdiğini söyleyebiliriz.

Bulut sağlayıcısı olarak Veriyum Bilişimi diğer sağlayıcılardan ayıran ne gibi farklılıklar var?

Veriyum Bilişim olarak müşterilerimize bulut bilişimin sağladığı tüm avantajları güvenli biçimde sunmanın bu teknolojiyi iyi tanımaktan ve müşterilerimizin gereksinimlerini doğru analiz etmekten geçtiğini biliyoruz. Temel önceliğimiz “veri güvenliği, kesintisizlik ve erişilebilirlik.” Bu nedenle, sağladığımız sunucu, web hosting (barındırma) “Servis olarak altyapı” (Infrastructure as a Service-IaaS) çözümlerimizde iş ortağımız Turkcell Superonline altyapısı ile veri güvenliğini, en güncel gelişmeleri takip ederek kesintisizlik ve erişilebilirlik sağlıyoruz. Burada hiç kuşkusuz uluslarası standartlar geçerli Hizmet Seviyesi Anlaşmalarımız (Service Level Agreements-SLAs) ile müşterilerimizi ve hizmet kalitemizi güvence altına alıyoruz.

Biltek Haber

Veriyum Teknoloji A.Ş.

 • Merkez Adres

  Hilal Mh. Cezayir Cd. No:15/A Çankaya Ankara / Türkiye

 • Telefon

  0312 472 22 33 | 0850 303 VRYM

 • Faks

  0850 200 21 76

 • Yetkili Kişi

  Cevdet KAYMAZ

 • Şube Adres

  Atatürk Bul. Hacı Hanife İş Merkezi No: 120/12 Odunpazarı Eskişehir / Türkiye

 • Yetkili Kişi

  Burhan KAYMAZ

 • Vergi Bilgileri

  Seğmenler Vergi Dairesi - 924 047 65 78

 • Ticaret Sicil No

  321915

 • ATO Sicil No

  2/2307

 • Denetleme

  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu